Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Henry Erdmann

Første høvedsmand

Eilif Finn Jensen

Ypperstepræst

Frank Larsen

Skriftfører

Per M. Pedersen

Regnskabsfører

Poul-Erik Sørensen

Kasserer

Christian Juul Knudsen

Anden høvedsmand

Preben Jesper Bach

Fungerende ekshovedpatriark

Bjarne Steen Jensen

Storrepræsentant

Anders Lindberg

Storrepræsentant

Jørn Hougaard