Lørdag den 21. september 2019 kl. 10:00

Møde i Ordensbygningen i Odder.
Foredrag/kulturelt indslag.
5 min. indlæg v/patriark fra loge nr. 18, Absalon.
Påklædning: Mørkt tøj.

Lørdag den 19. oktober 2019 kl. 10:00

Møde i Aarhus Odd Fellow Palæ, Varna.
Ophøjelse i Den Kongelige Purpurgrad.
Instruktion af patriarker der ikke besidder graden.
Påklædning: Kjole.

Lørdag den 16. november 2019 kl. 10:00

Møde i Ordensbygningen i Odder.
Budget for 2020 fremlægges til godkendelse.
Højtideligholdelse af Lejrens stiftelsesdag.
Foredrag/kulturelt indslag.
Påklædning: Mørkt tøj.

Lørdag den 7. december 2019 kl. 10:00

Møde i Ordensbygningen i Brabrand.
Julemøde.
Markering af runde lejrmedlemskaber.
Juletale.
Påklædning: Mørkt tøj.

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 10:00

Møde i Aarhus Odd Fellow Palæ, Varna
Optagelse af nye patriarker.
Ordenens stifter Thomas Wildey Mindes.
Påklædning: Kjole.

Lørdag den 15. februar 2020 kl. 10:00

Møde i Ordensbygningen i Silkeborg.
Beretning fra Revisions- og Finans udvalg.
Regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse.
5 min. indlæg ved patriark fra loge nr. 32 Esbern Snare.
Påklædning: Mørkt tøj.

 

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 10:00

Møde i Aarhus Odd Fellow Varna.
Forfremmelse i Den Gyldne Leveregels Grad.

Instruktion af patriarker der ikke besidder graden.
Påklædning: Kjole.

Lørdag den 18. april 2020 kl. 10:00

Møde i Ordensbygningen i Randers.
5 min. indlæg v/patriark fra loge nr. 56 Silkeborg.
Foredrag/ kulturelt indslag.
Påklædning: Mørkt tøj.

Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10:00

Møde i Ordensbygningen i Ebeltoft.
5 min. indlæg v/patriark fre loge nr. 73, Svend Fælding.
Højtideligholdelse af Ordenens 201 års stiftelsesdag.
Foredrag/kulturelt indslag.
Påklædning: Mørkt tøj.