Lidt historie om SKJALM HVIDE patriarklejr nr. 4 I.O.O.F.

Indtil 1883 var det Østjyske område endnu uden egentlig kontakt med Odd Fellow Ordenen og dens tankesæt.

Men så gjorde broder eksmester Martinus Vilhelm Damgaard sin entré på på den østjyske scene.
I løbet af to årlykkedes det ham at få oprettet to broderloger og en patriarklejr, i området.
Det var broderloge nr. 14 Sct. Olaf i Aarhus, broderloge nr. 18 Absalon i Randers og
SKJALM HVIDE patriarklejr nr. 4, som institueredes den 19. oktober 1885 i Aarhus.

SKJALM HVIDE havde i de første mange år Jylland og Fyn som arbejdsområde.
Efterhånden som der blev oprettet flere patriarklejre er SKJALM HVIDEs arbejdsområde i dag
begrænset til Østjylland, afgrænset med Randers i nord, Odder i syd, Ebeltoft i øst og Silkeborg i vest.
Foregangsmanden ved stiftelsen af SKJALM HVIDE patriarklejr nr. 4, patriark Martinus Vilhelm Damgaard,
var hovedpatriark i lejrens første 30 år.

SKJALM HVIDEs første embedsmænd var:
Hovedpatriark - Martinus Vilhelm Damgaard
Ypperstepræst - John E- L- Guldborg
Første tilsynshavende - C. F. Vang
Skriftfører - S. Th. Bjerre
Kasserer - E. L. V. Møller
Regnskabsfører - Hector J. P. Jusjong
Anden tilsynsførende - Jens N. Grouleff

Lejrens udvikling i det Jysk - Fynske omraåde:
De store afstande der var indenfor SKJALM HVIDEs arbejdsområde gjorde det vanskeligt for
patriarkerne at deltage i lejrens møder.
Derfor institueredes patriarklejr nr. 5 Sct. Knud i Odense den 27-03-1909 med 49 patriarker.
Der kom en periode, især nok i årene efter 2. Verdenskrig, hvor lejrene havde en stor tilgang,
således har SKJALM HVIDE i 1960, 553 patriarker.
Patriarklejr nr. 7 Casper Markdaner, med hjemsted i Kolding, institueredes den 28-02-1954.
I 1971 dannedes det to nye patriarklejre:
Patriarklejr nr. 10 Arken, i Skive, institueredes den 16-10 og patriarklejr nr. 11 Skipper Klement,
i Aalborg, institueredes den 04-12.
Patriarklejr nr. 13 Vesterhavet, i Esbjerg institueredes den 13-03-1976.
Patriarklejr nr. 15 Danevirke, i Haderslev, institueredes den 15-09-1990.
Patriarklejr nr. 18 Hardsyssel, i Holstebro, institueredes den 14-05-2007.
Patriarklejr nr. 19 Vitus Bering, i Horsens, institueredes den 10-10-2009

Der arbejder således i dag 9 patriarklejre i SKJALM HVIDEs "gamle" område.

LEJRENS MÅL ER:
Lejren er samlingssted for en uddybende belæring af Ordenens etik
Lejre skal gennem sine medlemmer bidrage til videre udvikling af
den ordensmæssige etiske forståelse i logen.